Saturday, June 15, 2013

《謁衡岳廟遂宿岳寺題門樓》

《謁衡岳廟遂宿岳寺題門樓》
-->

作者:韓愈

五岳祭秩皆三公,四方環鎮嵩當中。
火維地荒足妖怪,天假神柄專其雄。
噴云泄霧藏半腹,雖有絕頂誰能窮。
我來正逢秋雨節,陰气晦味無清風。
潛心默禱若有應,豈非正直能感通。
須臾靜掃眾峰出,仰見突兀撐青空。
紫蓋連延接天柱,石廩騰擲堆祝融。
森然魄動下馬拜,松柏一徑趨靈宮。
粉牆丹柱動光彩,鬼物圖畫填青紅。
升階傴僂荐脯酒,欲以菲薄明其衷。
廟內老人識神意,睢盱偵伺能鞠躬。
手持杯蛟導我擲,云此最吉余難同。
竄逐蠻荒幸不死,衣食才足甘長終。
侯王將相望久絕,神縱欲福難為功。
夜投佛寺上高閣,星月掩映云曈曨。
猿鳴鐘動不知曙,杲杲寒日生于東。


【注解】:
1、火維:古以五行分屬五方,因以“火維”指南方。維:隅落。
2、睢盱:凝視。
3、杯蛟:也作“杯教”。占卜用具。
4、云此句:舊說以半俯半仰者最吉。
5、杲杲:形容日色明亮。

【韻譯】:
祭祀五岳的禮儀,如同祭典三公,
泰華衡恒分鎮四野,而嵩岳居中。
衡山地處荒遠的火鄉,妖怪特多,
天授予南岳的權力,在那里稱雄。
噴泄的云霧,繚繞遮蔽了半山腰,
雖然有橫空极頂,誰能登上頂峰。
我來這里朝拜,正逢上秋雨季節,
陰暗的晦气籠罩,沒有半點清風。
心底里默默地祈禱,仿佛有應驗,
難道不是岳神正直,能感應靈通?
片刻云霧掃去,眾山峰開始顯出,
抬頭仰望,山峰突兀地支撐蒼穹。
紫蓋峰連延不斷,緊接著天柱峰,
石廩峰逶迤上延,綿連著祝融峰。
嚴森險峻惊心動魄,我下馬膜拜,
沿著松柏間一條小徑,直奔靈宮。
白牆映襯紅柱,閃耀著奪目光彩,
壁柱上圖畫模樣鬼怪,或青或紅。
登階躬背上堂,奉獻肉干和酒食,
想借這菲薄祭品,表示我的虔衷。
管廟的老人,似乎知道神的旨意,
凝視窺察我祭祀之意,為我鞠躬。
手里持著杯蛟,教導我如何投擲,
說此卜是最吉征兆,他人難相同。
我被驅到這南蠻荒僻,僥幸不死,
衣食剛足溫飽,我甘愿至死而終。
侯王將相升官欲望,我早已斷念,
縱使神明要賜福于我,也難成功。
此夜投宿在佛寺,我登上了高閣,
天上星月被云霧遮蔽,夜色朦朧。
猿猴啼寺鐘響,我不知天何時亮,
東方升起一輪寒日,明亮又紅彤。

【評析】:
詩寫貶謫放還途中游衡山,謁祭南岳,求神問卜,借以解嘲消悶,抒發對仕途坎
坷的牢騷,表現對現實的冷漠心情。

詩的開頭六句,寫衡山的形勢和气象。先總寫五岳,再專敘衡山;半山云霧,絕
頂難窮。“我來”八句寫登山。先寫秋景晦明,再寫默禱感應,始得晴空峰出。暗寓
宦途坎坷反复。“森然”以下十句,寫謁廟,是全詩中心所在。以祭神問天,申訴悒
郁情怀。最后四句寫“宿寺”酣睡,表現曠達胸襟。

全詩寫景、敘事、抒情如水乳交融,通詩一韻到底,讀來鏗鏘和諧。No comments:

Post a Comment