Wednesday, September 25, 2013

小學面試 (一)

小學面試 (一)


最近又是昇小一的面試季節, 我亦唔例外, 成為雲雲家長當中的一份子.


在我讀書的年代, 從來都沒有面試這回事, 應該說我從來都不需要面試, 幼稚園昇小學, 不用面試; 小學昇中學有樣野叫做學能測驗, 蒙查查就上了中學; 中學上大專, 有樣野叫做 “豬扒屎”, 唔明? 聯招你知啦瓜, 全名叫做大學聯合招生(JUPAS), 同樣地係學校招你你就有得讀, 也是不用面試的.


到了今天, 上甚麼學都要面試. 上幼稚園要面試, 可憐我女兒係細B, 3歲不到就開始了人生的第一次面試, 還好那時還年紀小, 應該會的她都會, 不到她年紀懂的東西還是不懂, 所以我們大人也沒甚麼壓力.


轉眼女兒在幼稚園已過了兩年, 再讀一年就上小學, 昇小學的面試就在這個時候展開了. 這次和上次不同, 因為這是6年小學的開始, 打好根基之餘亦影響個人品行, 所謂 “近朱者赤, 近墨者黑”, 又擔心其學業成績, 又怕她學壞; 除此之外, 有些學校提供一條龍昇中, 意思是有些學校同時附屬有中學部, 可免除6年小學之後又重複面對一次艱辛而痛苦的選校問題. 於是, 所有家長都不約而同地為子女考慮類似的問題, 一邊考慮一邊催谷, 為子女報讀各種學科, 包括中文,數學, 英文, 拼音, 英語會話, 普通話, 那種氣氛連我向來氣定神閒的人都緊張起來...
1 comment:

  1. 我自己去見工都冇咁緊張,呢種感覺真的很差勁

    ReplyDelete