Monday, April 29, 2013

郵政轉遞服務

搬屋可以申請 "郵政轉遞服務"

我個女出生以來...我共搬過三次...而搬屋最麻煩的事,就係改 mailing address.
淨係呢o的雜務,都做到你傻呀 .....癲呀!!!!
幸後來有個朋友 提醒我,郵政署有個好好的便民服務 --- 就係「郵件轉遞服務」!!!

佢地會將寄去舊居的信 filter 出來,然後貼上新居的地址 label 再轉遞來新居。3 個月的服務只係需要約HK $100就可以好便利地,安坐新居收信啦!真係好方便呀呀...我第三次時有用過...好正...誠意推薦給您們...

以下從郵政署網頁抄來的服務內容簡介
郵件轉遞.所有信件、郵包及包裹在某些情況下均可獲轉遞服務。為期三個月的收費,私人性質轉遞為100元,商行性質轉遞為300元,其後收件人亦可繳付一定費用繼續享用此項服務。詳情請參閱郵政指南如需申請郵件轉遞服務,請填寫表格Pos800
No comments:

Post a Comment