Wednesday, April 15, 2015

芒果涼粉


芒果涼粉材料:


芒果4個 涼粉磚


糖水料: 冰糖 水

做法:


1) 煲滾水~水量要蓋過涼粉磚~熄火後將涼粉磚放入煲浸1小時


2) 2個芒果切粒後放雪櫃雪凍


3) 另2個芒果去皮去核~剩返果肉連汁放入冰箱1小時


4) 涼粉磚從煲內取出切粒放入雪櫃雪凍


5) 冰糖加水煮溶成糖水~放入雪櫃雪凍


6) 臨食之前將果肉連汁和糖水用攪伴機攪拌打捽成芒果汁糖水料


7) 將芒果粒、芒果汁糖水料和涼粉粒拌勻即成了.


No comments:

Post a Comment