Sunday, April 5, 2015

子薑炆雞


子薑炆雞 材料:


 雞一隻(斬件)

 子薑一斤做法:


1. 雞洗淨抹乾,用生抽、老抽、糖、一隻蛋白醃45分鐘,再加入生粉、麻油、油撈勻。

2. 子薑用刀刮去皮,滾刀切子薑成大粒大粒,用鹽醃一會,臨煮前洗去鹽,抹乾。

3. 熱鑊滾油,先爆香雞件,聞到香味就加蠔油,炒勻,加子薑。

4. 加水至蓋過雞件及子薑,炆至雞熟及腍身便可。

No comments:

Post a Comment