Wednesday, April 16, 2014

薑 蔥 魚 腩

薑 蔥 頭 腩


材  料 :

1  個頭腩(約1斤)
4-6 棵荵
3  粒蒜頭
3  條香芹
1  大件薑
3  粒乾荵頭


 調味料 :

1  茶匙糖
3/4 茶匙鹽
2  茶匙生抽
1  湯匙蠔油
3/2 湯匙生粉
2  湯匙紹酒
 胡椒粉及麻油各少許


 做  法 :

(1) 薑荵切段,蒜頭,乾荵頭拍扁備用。
(2) 頭腩斬件,以紹酒,生抽,胡椒粉撈勻,再沾生粉。
(3) 放頭腩煎至乾身熟透,再落蠔油,胡椒粉,鹽, 生抽,薑,蒜頭,麻油及水煮,最後加少許生 粉埋獻即成。


No comments:

Post a Comment